چکیده:


1 مقصود از خلقت انسان رسیدن به مقام عبودیّت مطلق پروردگار است . 2 حبّ ریاست در بعضی افراد باعث می شود پس از صرف هشتاد سال عمر به جائی نرسند . 3 حیاة عُلیا و حیاة دُنیا چیست ؟ 4 عالی ترین مربیّ و معلّم بشریّت رسول خدا و امیرالمومنین و اولاد اوعلیهم السلام هستند . 5 رسول خدا فرمود :‌« مَن استَوی یَوماه فَهُو مَجنون ».‌ 6 مردم همه مسافرند و مقصد آنان خدا و عبور از صفات نفس است . 7 خداوند ما رابیهوده و عبث خلق نفرموده است . 8 انسان کامل نسبت به همه خلق رحمت واسعه پیدا نموده هیچ دغدغه ای در نفس ندارد . 9 دنیا زدگان اگر دنیا را هم بخواهند باید بی تکلّف زندگی کنند . 10 مُلای رومی : اهل دنیا از کَهین و از مَهین لَعنةُ الـلهِ عَلیهِم اجمعین . 11 جایگاه اهل آخرت و گفتار آنها در بهشت برین . 12 دنیا جای عمل است و نه حساب ؛ و آخرت جای حساب است و نه عمل . 13 سالک بعد از « یقظه » و بیداری باید به سرعت حرکت کند تا از قافله عقب نماند . 14 سالک باید دائماً اعتماد به پروردگار داشته باشد و نه نفس خود . 15 ارزش هر کس بر اساس مکتسبات نفسانی اوست . 16 دیدن و شهود غیر از شنیدن است. 17 افراد تا هنگامی که به درجات و مراتب انبیاء نرسیده اند از حقیقت بهشت و مقامات خبر ندارند . 18 گفتار عجیب پیغمبر اکرم (صلّی اللـه علیه وآله وسلّم) نسبت به اُسراء جنگ بدر. 19 پیشگوئی و علم به غیب پیغمبر اکرم نسبت به کشتن اُسراء یا فدیه گرفتن و نیز نسبت به عباس عمویشان . 20 پیغمبر اکرم(صلّی اللـه علیه وآله وسلّم) رحمت واسعة پروردگار است . 21 پیغمبر اکرم(صلّی اللـه علیه وآله وسلّم)با مجاهدت و عبادت و ریاضت به آن درجات و مقامات رسید . 22 رسول خدا خود را عبد محض و فقیر و مسکین دردرگاه خداوند می دید . 23 مُلک و سلطنت و تمام قدرت عالم وجود در دست پروردگار است و بس ! 24 برای پروردگار خلقت جبرائیل با پشه یکسان است . 25 داستان بهلول و هارون الرّشید و انفاق او به هارون . 26 انسان باید دائماً حال توسّل و انابه و ابتهال و تضرّع و دعا داشته باشد .هم اکنون می توانید صوت جلسه ی اول را به صورت مستقیم دریافت کنید