یکی از عزیزان آشنا ، کانالی با موضوع شریف معرفت نفس در نرم افزار تلگرام ایجاد کردند که بسیار مفید به نظر می رسد . عزیزانی که تمایل داشتند ، حتما استفاده فرمایند


آدرس کانال 


https://telegram.me/seir_allamezolfonoon


یا اینجا را کلیک نمایید التماس دعا