جوان : محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی جناب آقای طباطبایی ! سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جوانی هستم 22 ساله ، که تنها ممکن است شما باشید که به این سوال من پاسخ گویید . در محیط و شرایطی زندگی می کنم که هوای نفس و آمال بر من تسلط فراوان دارند و مرا اسیر خود ساخته اند و سبب بازماندن من از حرکت به سوی الله شده اند . درخواستی که از شما دارم این است که بفرمایید بدانم به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم و این طلسم شوم را که همگان گرفتار آنند بشکنم و سعادت بر من حکومت کند ؟ لطفا نصیحت نمی خواهم ، بلکه دستورات عملی برای پیروزی لازم دارم . 55.10.23


پاسخ حضرت علامه : السلام علیکم

برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که در پشت ورقه مرقوم داشته اید لازم است همتی برآورده و توبه نموده ، به مراقبه و محاسبه بپردازید . به این نحو که هر روزه طرف صبح که از خواب بیدار می شوید ، قصد جدی کنید که هر عملی پیش آید رضای خدا ُ عز اسمه را مراعات خواهم کرد . آن وقت در هر کاری که می خواهید انجام دهید ، نفع آخرت را منظور خواهید داشت ، به طوری که اگر نفع اخروی نداشته باشد ، انجام نخواهید داد ، هر چه باشد . و همین حال را تا شب ، وقت خواب، ادامه خواهید داد .

وقت خواب ، چهار - پنج دقیقه ای در کارهایی که روز انجام داده اید ، فکر کرده و یکی یکی از نظر خواهید گذرانید ، هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته ، شکر کنید و هر کدام ، تخلف شده استغفار کنید و این رویه را هر روز ادامه دهید . این روش اگرچه در بادی حال سخت و در ذائقه نفس تلخ می باشد ، ولی کلید نجات و رستگاری است .

و هرشب ، پیش از خواب توانستید سور مسبحات یعنی سوره های حدید و حشرو صف و جمعه و تغابن ( و  اعلی ) را بخوانید و اگر نتوانستید ، تنها سوره حشر را بخوانید و پس از بیست روز از حال اشتغال ، حالات خود را برای بنده در نامه بنویسید . ان شاء الله موفق خواهید بود