امام رضا (ع) فرمود: مال جمع نمی‏شود مگر به پنج خصلت:

1- بخل شدید
2- آرزوى دراز و طولانى

3- حرص غالب

4-  قطع رحم

5- ایثار دنیا بر آخرت


بخدا قسم سرم سوت می کشد می بینم این روانشناسهای به اصطلاح روشنفکر دعوی نجات بشر ، ساختن زندگی خوب ، بدست آوردن سرمایه های هنگفت در مدت کم ، و ... می کنند

اینها دارند اساسا تیشه به ریشه ی آدمیت میزنند . اصلا نمی دانند انسان چیست . جالب است که هر نسخه ای می دهند ضد انسانیت است . چرا ؟ چون فقط میخواهند من انسان را بیشتر کنند و او را از خدا غافلتر . در حالی که هر که انسان را درست یشناسد و به قول بنده خدا دفتر انسانیت خود را درست ورق بزند حتما تایید می کند که همه ی خیر ها در دفع و کشتن همین من است . از زمانی که من کشته شد تازه بهشت شروع می شود و تازه انسان معنی زندگی را می فهمد . خدا بیامرزد امام را که کتابهای اخلاقی عام ایشان آخر عرفان است و می فرمود همینگونه کار کنید . این انسان واقعا داشته خدا رو مشاهده می کرده شما حساب کنید این آدمی که کم کمش از ملک و ملکوت گذشته و حقیقت انسانیت را فهمیده بعد گفته عبودیت  درست گفته یا این روشنفکرهای امروزه که الفبای انسانیت را نمی دانند . اگر بگویید که صحبتهایشان گاهی خیلی تاثیر گذار است و آدم را نجات می دهد . به یقین گوییم که نسخه شان خیلی زود بی تاثیر می شود و دوباره انسان به آن گرداب ها فرو می رود . تمام ملکات انسانی را له می کنند و حاشا که چیزی دهند . اگر میخواهید محصول روششان را ببینید از همین خودتان نگاه کنید بعد خانواده بعد جامعه . همه را از بین بردند .  والله که هر چه  انسان غیر عبودیت خدا انجام دهد پوچ و باطل است . والله اعلم .  فقط می توان گفت :


اللهم عجل لولیک الفرج