کتاب الهی نامه حضرت استاد علامه حسن زاده آملی ، مشتمل است بر عبارات و نیایش ها و مناجات های ملکوتی ایشان که در ضمن حالات روحی و معنویشان ، تقریر کرده اند

البته نوشتن این نوع از نیایش ها طرح ابتکاری ایشان نبوده و قبل از حضرت ایشان سابقه داشته است . مثلا مناجات های خواجه عبدالله انصاری در کتاب معروف مناجات های ایشان اینگونه است

خوب است که سالک برای خود دفتری را تدارک ببیند و مناجات های خود را به این سبک به نگارش درآورد و حالات معنوی خود را اینگونه ثبت کند تا شاید دیگران را مفید فایده افتد


هم اکنون می توانید این کتاب را به صورت مستقیم دریافت کنید