علی السالک ان ینتبه علی هذه النکته و هی - کما فی القرآن - ان الحسنات ایا کانت آثارها و انوارها تنموا من حسنه الی عشر ( من جاء الحسنه فله عشر امثالها ) و من لطفه سبحانه ان السیئه لیست کذلک (و من جاء السیئه فلا یجزی الا مثلها ) و الغور فی هذا اللطف الالهی ینمی اثرا طیبا فی الروح .


ترجمه :  سالک باید به این نکته توجه کند و آن - چنانچه در قرآن آمده - اینست که کارهای نیک آثار و انوارش به هر گونه ای که باشد ده برابر می شود  ( کسی که کار نیکی انجام دهد ، ده برابرش به خودش تعلق می گیرد ) و از لطف خدای سبحان است که گناه اینچنین نیست ( کسی که گناهی انجام دهد ، کیفرش بیش از اندازه گناهش نخواهد بود ) و عمیق شدن در این لطف الهی اثری پاک در روح ایجاد می کند .منبع : کتاب مطالب السلوکیه