ترتیب عالم ها =  1. عالم دنیا   2. عالم مثال    3. عالم عقل    4. عالم واحدیت     5.عالم احدیت     6.عالم هویت مطلقه


توضیحی مختصر در مورد عالم ها :


1. عالم دنیا : همین عالمی که ما اکنون در آن هستیم . هرچیزی که در این عالم وجود دارد یک صورتی دارد و یک ماده ای . ماده مثل آجر و صورت مثل یک خانه که با  آجر می توان هزاران نوع  خانه ساخت . هر چیزی که در دنیاست صورتی است که یک ماده دارد . مثلا هزاران اتم جمع شدند به یک شکل خاص ، ما به وجود آمدیم حالا هزاران اتم دیگر با هم جمع شوند به شکلی دیگر ،  یک چیز دیگر ،  مثلا یک درخت به وجود می آید و همه همینطور هستند . پس هرچه در عالم دنیاست یک صورتی دارد و یک ماده ای .


2. عالم مثال : در عالم مثال ، موجودات دیگر ماده ندارند ۰ فقط صورت اند . مثلا روح ما چون از وجهی مثالی هست می تواند از دیوار و در مادی رد شود .

یک فرق مهم عالم مثال با دنیا اینست که موجودات دنیا محدود به زمان و مکان اند اما موجودات مثالی اینگونه نیستند و محدودیت زمانی و مکانی ندارند . مثلا اگر خدا قسمتمان بکند برویم در عالم مثال ، می توانیم در عرض یک چشم به هم زدن از اینجا برویم آمریکا لعنت الله علیه ! و یا در عرض یک چشم به هم زدن برویم 80 میلیون سال قبل با دایناسورها یک ملاقاتی داشته باشیم البته اگر در عرض یک چشم به هم زدن میل نشویم ! بیچاره این آدم که شب و روز دارد تلاش می کند ماشین زمان درست کند . خوب یک مقدار دل از دنیا بکن و یک مقدار پاک باش بعد میری در عالم مثال به هر زمان و مکانی که دوست داری برو ! هم خدا رو میگیری و هم خرما را !


3. عالم عقل : در این عالم موجودات دیگر نه صورت دارند و نه ماده . معنای خالص اند . یعنی موجودات کاملا معنوی اند . نه ضعفهای صوری را دارند و نه مادی . رسیدن به آنجا بسیار دشوار است و تجرد بسیار زیادی می خواهد . خدا قسمت کند . موجودات عقلی بسیار ظریف و لطیف اند و فقط انسان های بسیار لطیف یعنی کسانی که پدر نفس را درآورده اند می توانند آنها را درک کنند . برای رسیدن به این عالم سالک باید از مثال یا همان برزخ معروف بگذرد


4. عالم واحدیت : از اینجا به بعد دیگر با خود خدا مواجه هستیم . لذا باید شوخی را کنار بگذاریم و جدی شویم . هشدار ! اکنون وارد محدوده ی ذات خدا شده ایم .

در ذات خدا به طور کلی سه عالم وجود دارد : عالم واحدیت بعد عالم احدیت و بعد هویت مطلقه . اما در مورد عالم واحدیت  : نگاه کنید ، عالم واحدیت ، عالمی است که هر چه در عوالم دنیا و مثال و عقل وجود دارد از گذشته تا آینده و در حالت کلی تر ، از اول تا آخر ، در آن است . به این عالم اعیان ثابته نیز می گویند چون عین ثابت موجودات آنجا وجود دارد . عین ثابت شما یعنی از اول تا آخر شما . یعنی از وقتی که به وجود آمدید تا آخر حتی بعد از مرگ و بالاتر . هر چه باشید و هر چه بکنید . همین الآن عین ثابت شما و همه ی موجودات در عالم واحدیت وجود دارد . اگر سالک از عالم مثال و عقل عبور کند و به آنجا برسد دیگر تا ته خط شما را می فهمد

لذا می بینید مثلا عارفی می گوید ایشان آینده ی درخشانی دارد چون عین ثابت او را دارد می بیند یا مثلا شاه نعمت الله ولی آن پیشگویی بی نظیر را که انجام داده و در شعر معروفش آورده چون داشته عین ثابت رو میدیده یا مثلا امیر المومنین در بعضی از جنگ ها بعضی افراد را نمی کشت چون عین ثابت آنها را میدید که مثلا چندمین نسل این فرد شیعه ی او می شود . تا آخر خط افراد را می خواند .

نکته ی مهم اینست که عین ثابت به هیچ وجه تغییر نمی کند . مثلا اینطور نیست شما الآن تصمیم بگیرید که آدم خوبی باشید بعد عین ثابت شما تغییر کند این مطلب البته اختیار را هم رد نمی کند فقط می گوید هرچه تو الآن اختیار کنی در عین ثابت تو هم هست . و دیگر انسان باید خیلی فلان باشد که اختیار خود را رد کند شما الآن هر کاری بخواهید می توانید بکنید . هیچ آدم عاقلی که نمی تواند این را رد کند .

همه ی موجودات عوالم دنیا و مثال و عقل ، عین ثابت دارند که در عالم اعیان ثابته یا عالم واحدیت وجود دارد .


5. عالم احدیت : بالاخره به آخرخط رسیدیم برای خودمان . اینجا همان مقام فناست . اینجا دیگر هیچ چیزی وجود ندارد . نه خیر اینجاست و نه شر. نه قدبلند معنا دارد و نه قد کوتاه . نه ظلمت و نور . این جا همه یکی می شوند . اینجا همه بودنشان هیچ می شود . اینجاست که مقام تجرد محض اس . هیچ اثری از عوالم پایین همراه انسان نیست .


6. عالم هویت مطلقه : در مورد این عالم فقط میتوانیم بگوییم که هست ولا غیر چون اصلا هیچ عارفی وحتی پیامبر و امامان نمی توانند به آنجا برسند . همان که در قرآن گفته شب معراج پیامبر تا به فاصله ی دو کمان به خدا نزدیک شد . یعنی امکان ندارد حتی ایشان به هویت مطلقه برسند چون اگر برسند که دیگر خدا می شوند . آنجا مقام مخصوص خداست و از آن جهت است که خداون فرمود والله علی کل شی محیط . هیچ کس نمی تواند با خدا برابر شود . خدا بر همه محیط است .