۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سکوت» ثبت شده است

ارزش سکوت


سکوت به وحدت نزدیک تر است ، چون اگر دو نفر حرف بزنند ، دو حرف داریم . ولی اگر دو نفر سکوت کنند فقط یک سکوت داریم !اثر تنهایی ، گرسنگی و سکوت برای سالک

تعوید النفس علی الخلوه والوحده یثمر الانس باﷲ جل جلاله و بعالم الغیب، و الفکر اللطیف مع الجوع و الصمت یهیی الارضیه لتحصیل المعرفه النوریه


ترجمه : عادت نفس به خلوت و تنهایی، انس به خداوند و عالم غیب را به ثمر می نشاند و تفکر لطیف و معنادار همراه با گرسنگی و سکوت زمینه را برای تحصیل معرفتی نورانی آماده می کند .


شنیدن / صوت جلسه  


منبع : کتاب المطالب السلوکیه